052 / 42 85 961
comcas@comcas.sk

Pon-Pia: 8:00-16:30, Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa

Kontakt

fotofirma

Možnosť parkovať pred firmou alebo na neďalekom parkovisku pri BILLE

 Fakturačné údaje:

Comcas, s.r.o.
Jarmočná 1/167
064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36494721
DIČ: 2021839886
IČ DPH: SK2021839886

Okresného súdu Prešov,Oddiel:Sro, Vložka číslo:15052/P

Bankový účet:

Všeobecná úverová banka, Mlynské
nivy 1, 829 90 Bratislava 25


Číslo účtu: 1854405858/0200
IBAN: SK7702000000001854405858
BIC kód banky: SUBASKBX

  

  +421 52 42 85 961-3
  +421 52 42 83 241
  +421 911 769 116

    comcas@comcas.sk
    servis@comcas.sk
    pocitace@comcas.sk

 


Kontakty: